Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: UPRAVA

 

malaISO22000.jpg

Uprava  

Društvo Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju postoji od 1961. godine, a pod ovim imenom djeluje od listopada 1996. godine. Odluka o organiziranju usklađena je sa odredbama ZTD-a i sastavljena u obliku društvenog ugovora.

Djelatnosti društva su: proizvodnja i opskrba pitkom vodom te odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda te održavanje.


Društvo danas zapošljava oko 80 radnika.

Direktor

mr.oec. Mijo Šepak 

Rođen u Kutini 1964. godine. Osnovnu i srednju školu završio u Kutini, a fakultet i magisterij u Zagrebu. Na mjestu direktora od 2002. godine.

Skupština društva

Skupštinu društva Moslavina d.o.o. Kutina čine zakonski zastupnici vlasnika: Gradonačelnik Grada Kutine, Gradonačelnik Grada Popovače i Načelnik Općine Velika Ludina.

Nadzorni odbor

Odlukom Skupštine društva Nadzorni odbor društva ima pet članova. Četiri člana nadzornog odbora imenovala je Skupština društva, a jednog člana Radničko vijeće društva. Skupština je imenovala dva člana iz Grada Kutine, jednog člana iz Grada Popovače i jednog člana iz Općine Velika Ludina.

Vlasnička struktura

Društvo Moslavina d.o.o. Kutina je u vlasništvu Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina, na čijem području djeluje, u slijedećem omjeru:

   1. Grad Kutina           74,55 % 
   2. Grad Popovača         23,51 % 
   3. Općina Velika Ludina   1,94 %

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login