Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA » Etički kodeks

 

malaISO22000.jpg

ETIČKI KODEKS  
Etičkim kodeksom Moslavine d.o.o. utvrđuju se osnovna etička pravila svih zaposlenika Moslavine d.o.o. radi utvrđivanja i promoviranja etičkih vrijednosti u poslovnim odnosima, te postupanja u slučaju njihovih povreda.
Na temelju članka 13. Etičkog kodeksa direktor Društva  Moslavine d.o.o. imenovao je Etičko povjerenstvo, koje  obavlja slijedeće poslove:
• promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika Moslavine d.o.o., te odnosima zaposlenika prema građanima,
• zaprima pritužbe zaposlenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje zaposlenika,
• provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
• vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.

Kontakt podaci predsjednika etičkog povjerenstva:
       Hrvoje Lončarević, mag.iur.
       Voditelj općih i pravnih poslova
       Tel.: 044/691-428
       Fax.:044/691-414
       E-mail: protokol@moslavina-kutina.hr

Prilozi:
Etički kodeks i Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login