Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

malaISO22000.jpg

Pravo na pristup informacijama  

Pravo na pristup informacijama koje stvara, posjeduje ili kojima raspolaže Moslavina d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) – dalje u tekstu: Zakon. Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti, transparentnosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. 

Sukladno Zakonu ‘Informacija’ je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Službenik za informiranje:

            Ksenija Sedlaček Gluščić
            Telefon: 044/691-430
            e-mail: ksenija.sedlacek@moslavina-kutina.hr

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) i Upute o pravu na pristup informacijama, ovlaštenik ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti, navedenom službeniku za informiranje.

Prilozi:

Izvještaji:

 


 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login