Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NATJEČAJI

 

malaISO22000.jpg

Online objava 07.03.2011.

Predmet nabave:
Odabir izvoditelja za izvođenje radova na izgradnji kolektora kanalizacije u naselju Ilova, I.faza 2.dio u 2011.godini  
Broj objave iz E-oglasnika: N-05-V-108835-040311

Više...

Online objava 14.03.2011.

Predmet nabave:
Odabir izvoditelja za izvođenje građevinskih radova na izgradnji glavnog kolektora kanalizacije Popovača-Potok, FAZA III. 
Broj objave iz E-oglasnika: N-05-V-110043-110311

Više...

Online objava 14.03.2011.

Predmet nabave:
Odabir izvoditelja za izvođenje građevinskih radova na izgradnji glavnog kolektora kanalizacije Popovača-Potok, FAZA II.  
Broj objave iz E-oglasnika: N-05-V-110038-110311

Više...

Online objava 07.03.2011.

Predmet nabave:
Odabir izvoditelja za izvođenje radova na izgradnji kolektora kanalizacije u naselju Ilova, I.faza 2.dio u 2011.godini  
Broj objave iz E-oglasnika: N-05-V-108835-040311

Više...

Online objava 14.02.2011.

Predmet nabave:
Izrada tehničke dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole i potvrde glavnog i izvedbenog projekta kolektora kanalizacije i oborinskih voda u Novom središtu Kutine  
Broj objave iz E-oglasnika: N-21-M-105627-110211

Više...

Online objava 11.02.2011.

Predmet nabave: 
Pravne usluge u 2011. godini.     
Broj objave iz E-oglasnika: N-31-V-105441-100211 Više...

On-line objava 06.10.2010.

Predmet nabave: 
Dorada telemetrijskih stanica postojeće SCADA aplikacije, rekonstrukcija elektroenergetske instalacije i ugradnja frekventnog regulatora za tlačne crpke vodocrpilišta  „Ravnik“      
Broj objave iz E-oglasnika: N-21-M-137175-051010

Više...

On-line objava 27.09.2010.

Predmet nabave: 
Odabir izvoditelja za izvođenje građevinskih radova na izgradnji dovodnog kanala otpadnih voda od naselja Popovača do Potoka - I.faza 2010.      
Broj objave iz E-oglasnika: N-05-V-135976-240910

Više...

On-line objava 13.09.2010.

Predmet nabave: 
Odabir izvoditelja za izvođenje radova na sanaciji hidroizolacije krova na objektima "A" i "B" pogona za proizvodnju vode "Ravnik"      
Broj objave iz E-oglasnika: N-21-M-134111-100910

Više...

Stranica 3 od 3 stranica. Prethodna  [1]  [2]  [3]  Slijedeća
 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login