Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
EU PROJEKT "POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA KUTINA" - DOZVOLE I RJEŠENJA

Plan izvođenja radova

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
G.D. - Magistralni vodovod Voloder-G.Gračenica
G.D. - vodovod - Ciglenica, Mikleuška, C.S. Ciglenica
G.D. - vodovod - Novelacija
Rješenje za građenje - Crpilište Osekovo
Uporabna dozvola, I. faza - Crpilište Osekovo

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
L.D. - izmjena Magistralni vodovod Voloder-G.Gračenica
L.D. - Magistralni vodovod Voloder-G.Gračenica
L.D. - produženje Magistralni vodovod Voloder-G.Gračenica
L.D. - UKPV Ravnik II - produženje
L.D. - UKPV Ravnik II
L.D. - vodovod - Ciglenica, Mikleuška, CS Ciglenica
L.D. - vodovod - novelacija

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
G.D. - kanalizacija - Novelacija
G.D. - kanalizacija - VII faza - 06.04.2017.
G.D. - kanalizacija - VIII faza - 07.06.2017.

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
L.D. - kanalizacija - novelacija
L.D. - kanalizacija - VII faza
L.D. - kanalizacija - VIII faza
L.D. - UPOV Kutina - novelacija

RJEŠENJA ZA OKOLIŠ:
Potvrda - Upravni odjel za zaštitu okoliša - kanalizacije - 15.12.2011.
Rješenje - MZOP - 16.06.2014.
Rješenje - MZOPIE - 28.11.2017.
Rješenje - MZOPUIG - Osekovo -16.09.2011.
Rješenje - Upravni odjel za PUG i ZO - vodovodi - 21.09.2017.
Usklađenost s Direktiva o pticama i staništima - MZOP - 07.11.2013. - kanalizacije
Usklađenost s Direktiva o pticama i staništima - MZOP - 18.12.2012. - vodovodi


 
Povratak

 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login