Moslavina d.o.o.
Školska ulica 4, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
POTPISAN UGOVOR ZA USLUGE NADZORA EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“

Dana 31.10.2019. godine potpisan je ugovor za USLUGE NADZORA NAD PROVOĐENJEM EU PROJEKTA „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA“.
Nadzor će se provoditi u skladu s FIDIC uvjetima ugovora za Postrojenja i projektiranje i građenje (FIDIC Žuta knjiga – Aktivnosti B) te FIDIC uvjetima ugovora o građenju (FIDIC Crvena knjiga – Aktivnosti A).
Usluga nadzora je sastavni dio projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ koji je jedan od najvrjednijih projekata Moslavine d.o.o. čija je ukupna vrijednost 488 milijuna kuna, a realizira se sufinanciranjem iz EU fondova, nacionalnih sredstava i sredstava jedinica lokalne samouprave. Više... 31.10.2019.
PRILOZI - KNJIGA 5 - DON MREŽA

A.1_Nacrti - Knjiga 5

A.2_Nacrti - Knjiga 5 (izmjena 07.11.2019.)

A.3_Nacrti - Knjiga 5

Više... 19.4.2019.
PRILOZI - KNJIGA 5 - DON RAVNIK

Geotehnički elaborat - Ravnik II - Bagoda d.o.o.

Geotehnički projekt - Zaštite građevinske jame

Ravnik_situacija 2-M1000

Ravnik_situacija 2-M1000 - otvorena

Analize vode

 

Više... 26.3.2019.
PRILOZI - KNJIGA 5 - DON UPOV KUTINA

Elaborat zaštite okoliša

Izvješće o provedenim geomehaničkim radovima

Dodatak 2. Izjava tijela odgovornog za gospodarenje vodama

Idejni projekt - dokumenti (dodani novi dokumenti) 

 

Više... 4.2.2019.
EU PROJEKT "POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA KUTINA" - DOZVOLE I RJEŠENJA

Plan izvođenja radova

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
pritisni za više

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
pritisni za više

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
pritisni za više

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
pritisni za više

RJEŠENJA ZA OKOLIŠ:
pritisni za više

Više... 1.2.2019.
SANITARNO FEKALNA KANALIZACIJA U ZAGREBAČKOJ ULICI U VOLODERU

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Sanitarno feklana kanalizacija u Zagrebačkoj ulici u Voloderu
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Popovača
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Popovače (naselje Voloder). U sklopu projekta izgradit će se 2.800 m sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu odvodnje otpadnih voda oko 360 stanovnika iz Zagrebačke ulice u Voloderu. Provedbom projekta izgradnje kanalizacijskog cjevovoda u Zagrebačkoj ulici u Voloderu omogućava se provedba EU projekta Aglomeracija Popovača kojim se rješava problem odvodnje otpadnih voda na području cijele aglomeracije Popovača i Voloder.
Ukupna vrijednost projekta: 3,7 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 3,1 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: prosinac 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Ivan Milinović, ing.građ. 044/691-432
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424


Više... 6.7.2016.
MAGISTRALNI VODOVOD KUTINA-LIPOVLJANI I VODOSPREMNIK I CRPNA STANICA TOROVI

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Magistralni vodovod Kutina-Lipovljani te Vodospremnik i crpna stanica "Torovi"
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Kutina, Grad Popovača, Općina Velika Ludina, Općina Lipovaljani
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Kutine i Općine Lipovljani (naselja Kutina, Husain, Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Krivaj i Lipovljani). U sklopu projekta izgradit će se 20.000 m magistralnog cjevovoda, 7.940 m distributivnog cjevovoda, 3 crpne stanice, 5 mjerno-regulacijskih okana, 1 klorinatorska stanica i 1 vodosprema kapaciteta 1000 m3. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu distribucije vode oko 640 stanovnika sa područja naselja Zbjegovača, Banova Jaruga i Krivaj koji se nalaze uz trasu magistralnog vodovoda te se indirektno osigurava zdravstveno ispravna voda za 4940 stanovnika. Također stvaraju se preduvjeti za izgradnju vodoopskrbnih uličnih cjevovoda u naseljima Ilova, Zbjegovača, Banova Jaruga, Međurić, Jamarice i Janja Lipa što će se izvoditi u sklopu projekta "Moslavina".
Ukupna vrijednost projekta: 34,3 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 22,6 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: prosinac 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Vladimir Smolić, ing.građ. 044/691-424
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424
Više... 6.7.2016.
KANALIZACIJSKI CJEVOVOD U ULICI REPUŠNIČKA LIPA U REPUŠNICI

Operativni program „Zaštita okoliša“ 2007.-2013. 
Natječaj "Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose  na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje" (EN.2.1.16)
Naziv projekta: Kanalizacijski cjevovod u Ulici Repušnička Lipa u Repušnici
Korisnik: Moslavina d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Kutina
Posredničko tijelo razine 1: Ministarstvo poljoprivrede
Posredničko tijelo razine 2: Hrvatske vode
Kratki opis, ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projekt se odvija na području Grada Kutine (naselje Repušnica). U sklopu projekta izgradit će se 2.800m sustava odvodnje otpadnih voda. Izgradnjom projekta omogućava se priključenje na javnu uslugu odvodnje otpadnih voda oko 420 stanovnika iz Ulice Repušnička Lipa u Repušnici. Provedbom projekta izgradnje kanalizacijskog cjevovoda u ulici Repušnička Lipa u Repušnici omogućava se provedba EU projekta Moslavina kojim se rješava problem odvodnje otpadnih voda na području cijele aglomeracije Kutina.
Ukupna vrijednost projekta: 2,8 mil. kn
EU sufinanciranje projekta: 2,2 mil. kn
Početak radova: listopad 2012.
Kraj radova: studeni 2016.
Za dodatne informacije: 
Lovorko Labaš, struč.spec.ing.aedif.044/691-432
Ivan Milinović, ing.građ. 044/691-432
Dinko Doležal, mag.ing.el. 044/691-424
Više... 6.7.2016.


 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login