Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: NATJEČAJI » Natječaji

 

malaISO22000.jpg

Javni natječaji  
NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA

Natječaj za radno mjesto Viši referent za računovodstvo i financije Saznajte više

NATJEČAJ - SPONZORSTVA I DONACIJE ZA 2019.G.

Temeljem Pravilnika o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Moslavina d.o.o. 02.08. 2019. godine objavljuje:

NATJEČAJ
za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva
za 2019. godinu

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2019. godinu putem javnog prikupljanja prijava.         

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 38.000,00 kn.

Područja koja će se financirati su:
-  sport ( maksimalan iznos 28.000,00 kn)
-  kultura, znanost i obrazovanje (maksimalan iznos 10.000,00 kn)

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacije ili sponzorstva za 2018. godinu, neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu Moslavina d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina, zaključno do 03.09.2019. godine.

Sva natječajna dokumentacija se može preuzeti na web stranicama Moslavine d.o.o. www.moslavina-kutina.hr.

Moslavina d.o.o. zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja do trenutka javne objave rezultata na web stranici Moslavine d.o.o.

 

 

Saznajte više

EU PROJEKT "POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA"

Sukob interesa - EU projekt Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina

 

NADMETANJA u sklopu EU projekta "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina":

 

Saznajte više

NATJEČAJ - SPONZORSTVA I DONACIJE ZA 2018.G.

Temeljem Pravilnika o dodjeli donacija i sponzorstva te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Moslavina d.o.o. 06.07. 2018. godine objavljuje:

NATJEČAJ
za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva 
za 2018. godinu

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2018. godinu putem javnog prikupljanja prijava. 

Ukupna financijska sredstva koja se mogu dodijeliti na temelju ovog javnog natječaja su 38.000,00 kn.
Područja koja će se financirati su:
-  sport ( maksimalan iznos 30.000,00 kn)
-  kultura, znanost i obrazovanje (maksimalan iznos 8.000,00 kn)

Pisani prijedlog projekta / programa dostavlja se u zatvorenim omotnicama s naznakom “ NE OTVARAJ – zahtjev za dodjelu donacije ili sponzorstva za 2018. godinu”, neposredno na urudžbeni zapisnik ili poštom na adresu Moslavina d.o.o., na urudžbenom odjelu ili poštom preporučeno na adresu Moslavina d.o.o., Zagrebačka 1, 44320 Kutina, zaključno do 10.08.2018. godine.

NADOPUNA: 
Natječaj je ZATVOREN.
Rezultati natječaja za 2018.g.

Saznajte više

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - RIBNJAČA, MOS. SLATINA

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUTIVNOG VODOVODA I. i II. FAZA U UL. RIBNJAČA – MOSLAVAČKA SLATINA

 

Saznajte više

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - SV. BARBARE, VOLODER

IZVOĐENJE RADOVA I NABAVA MATERIJALA ZA IZGRADNJU SANITARNO FEKALNE KANALIZACIJE U UL. SV. BARBARE, VOLODER

Saznajte više

PONOVLJENI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA

Ponovljeni natječaj za davanje u zakup skladišnog prostora
Rok za preuzimanje natječajne dokumentacije i dostavu ponuda: 24.04.2017. do 10h.

Odluka o odabiru

Saznajte više

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA


Javni poziv za prikupljanje ponuda objavljen 20.11.2013. u NN s pravom prvokupa Društva/članova Društva za kupnju poslovnih udjela trgovačkog društva Moslavina plin d.o.o. provedbom postupka javnog prikupljanja ponuda:

Javni poziv

Izjava o povjerljivosti podataka

Obrazac - podaci o ponuditelju


Saznajte više


 
DOKUMENTI  

Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login