Moslavina d.o.o.
Zagrebačka 1, Kutina
tel:  044/691-411
fax: 044/691-414
Nalazite se ovdje: EU PROJEKTI

 

malaISO22000.jpg

EU PROJEKTI  
EU PROJEKT "POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJA KUTINA" - DOZVOLE I RJEŠENJA

Plan izvođenja radova

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
G.D. - Crpil. Osekovo - 05.04.2012.
G.D. - Ilova, Gojlo - 05.03.2012.
G.D. - Ilova, Gojlo - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Jamarice, Janja Lipa - 28.05.2012.
G.D. - Jamarice, Janja Lipa - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Kutina Centar 1 - 27.06.2012.
G.D. - Kutina Centar 1 - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Kutina Centar II - 05.03.2012.
G.D. - Kutina Centar II - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Kutina Istok - 30.03.2012.
G.D. - Kutina Istok - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Kutina Zapad - 07.02.2012.
G.D. - Kutina Zapad - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Ravnik - 25.05.2012.
G.D. - Ravnik - produženje - 20.02.2014.
G.D. - Repušnica, Mikleuška - 29.02.2012.
G.D. - Repušnica, Mikleuška - produženje - 17.02.2014.
G.D. - Šartovac, Brinjani - 28.06.2013.
G.D. - Šartovac, Brinjani - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Voloder, G.Gračenica - 27.12.2011.
G.D. - Voloder, G.Gračenica - produženje - 20.02.2014.
G.D. - Zbjegovača, Međurić - 25.05.2012.
G.D. - Zbjegovača, Međurić - produženje - 15.05.2014.
U.D. - Crpil. Osekovo - 28.08.2014.

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA VODOVOD:
L.D. - Ilova, Gojlo - 22.07.2011.
L.D. - Jamarice, Janja Lipa - 25.07.2011.
L.D. - Kutina Centar 1 - 20.07.2011.
L.D. - Kutina Centar II - 21.07.2011.
L.D. - Kutina Istok - 15.06.2011.
L.D. - Kutina Zapad - 29.04.2011.
L.D. - Novelacija - ured Kutina - 24.11.2017.
L.D. - Novelacija - ured Popovača - 23.11.2017.
L.D. - Ravnik - 12.10.2011.
L.D. - Repušnica, Mikleuška - 27.07.2011.
L.D. - Šartovac, Brinjani - 15.06.2011.
L.D. - Šartovac, Brinjani - izmjena - 28.08.2012.
L.D. - Voloder, G.Gračenica - 24.05.2011.
L.D. - Voloder, G.Gračenica - izmjena - 27.07.2011.
L.D. - Zbjegovača, Međurić - 26.07.2011.

GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
G.D. - Crkvena - 16.01.2012.
G.D. - Crkvena - produženje - 15.05.2014.
G.D. - I faza - 30.03.2015.
G.D. - II faza - 30.03.2015.
G.D. - III faza - 30.03.2015.
G.D. - IV faza - 30.03.2015.
G.D. - PZ Kutina Jugoistok - 30.01.2012.
G.D. - PZ Kutina Jugoistok - produženje - 15.05.2014.
G.D. - Upravna zgrada - 27.05.2015.
G.D. - V faza - I etapa - 20.03.2015.
G.D. - V faza - II etapa - 20.03.2015.
G.D. - VI faza - 30.03.2015.
G.D. - VII faza - 06.04.2017.
G.D. - VIII faza - 07.06.2017.
G.D. - Zvonimirova - 16.01.2012.
G.D. - Zvonimirova - produženje - 15.05.2014.
U.D. - UPOV Kutina - stara - 02.03.2015.

LOKACIJSKE DOZVOLE ZA KANALIZACIJU:
L.D. - V faza - Krč - 28.11.2013.
L.D. - Crkvena - 18.03.2011.
L.D. - I faza - Repušnica, Gajeva, Fumićeva - 24.08.2012.
L.D. - II faza - Vinogradska, Kutinska Lipa - 28.06.2012.
L.D. - III faza - Kutina Centar - 20.06.2012.
L.D. - IV faza - Kutina Istok - 20.02.2012.
L.D. - Kralja Zvonimira - 12.01.2011.
L.D. - Novelacija - Ured Kutina - 29.11.2017.
L.D. - PZ Kutina Jugoistok - 22.04.2010.
L.D. - Rekonstrukcija Upravne zgrade - 17.03.2014.
L.D. - VI faza - Kt.Slatina - 24.01.2012.
L.D. - VII faza - Husain, Batina, Ilova, Šartovac - 28.09.2015.
L.D. - VIII faza - Kutina, Repušnica - 19.04.2016.
L.D. - UPOV - 09.07.2014.

RJEŠENJA ZA OKOLIŠ:
Potvrda - Upravni odjel za zaštitu okoliša - kanalizacije - 15.12.2011.
Rješenje - MZOP - 16.06.2014.
Rješenje - MZOPIE - 28.11.2017.
Rješenje - MZOPUIG - Osekovo -16.09.2011.
Rješenje - Upravni odjel za PUG i ZO - vodovodi - 21.09.2017.
Usklađenost s Direktiva o pticama i staništima - MZOP - 07.11.2013. - kanalizacije
Usklađenost s Direktiva o pticama i staništima - MZOP - 18.12.2012. - vodovodi


 
Povratak

 
Copyright ©  Moslavina d.o.o. :: Stranice izradio OmniAspect d.o.o. :: Login